Over deze site

Persoonlijke gegevens
Sweco respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. U kunt deze website anoniem bezoeken. Bij bezoek aan deze website zal Sweco, met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, geen gegevens van u verzamelen en/of op enigerlei wijze verwerken.

Indien u persoonlijke gegevens invult, behandelt Sweco deze informatie vertrouwelijk. We gebruiken uw gegevens om aan u de voor u gevraagde en relevante informatie te verstrekken. Wij verstrekken deze informatie alleen aan derden die wij hebben ingeschakeld om u van de door u gevraagde informatie te kunnen voorzien. Door uw gegevens in te voeren gaat u hiermee akkoord.

Cookies
De internetsite van Sweco Nederland gebruikt cookies voor statistische doeleinden, om gebruik van social media in combinatie met onze site makkelijker te maken en om video’s van YouTube op onze site weer te geven. Onze cookies registreren geen persoonlijke gegevens als naam, leeftijd en adres.

Privacy statement
Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht. Sweco behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het is daarom aan te raden deze privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Copyright
Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Sweco worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Sweco aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie.