Functieomschrijving

Voor ons team Ecologie zoeken we een adviseur ecologie en stikstofdepositie die echt impact wil hebben op de samenlevingen en natuurgebieden van de toekomst. Een mooie kans voor een ecoloog die onze klanten uit de stikstofimpasse wil helpen. 

Maarten Mouissie – Teammanager Ecologie

Het team Ecologie bestaat uit 16 ecologen en een jurist natuurwetgeving. Deze bevlogen groep werkt aan aansprekende projecten zoals beheerplannen Natura 2000, natuurherstel,  klimaatadaptatie, dijkversterkingen,  grote wegenprojecten en de reset grote grazers in de Oostvaardersplassen. We werken op alle niveaus aan oplossingen voor de stikstofproblematiek, voor het Rijk, provincies en tal van projectontwikkelaars. Benieuwd naar onze visie op de oplossingsrichtingen? Bekijk de column van onze teamleider: https://www.sweco.nl/columns/2019/stikstofproblematiek-hoe-verder-na-het-pas/.

We zijn duidelijk zichtbaar in het publiek debat als leverancier van objectieve feiten en analyses. Een recente studie van Sweco voor de Neprom over stikstofdepositie en de woningbouw leverde veel publiciteit: https://www.neprom.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=1319

Vanwege grote vraag naar onze dienstverlening is er ruimte voor uitbreiding. Bij Sweco weet je dat je werk er toe doet. Als adviseur ecologie en stikstofdepositie help je onze klanten uit de stikstofimpasse. Binnen de kaders van de Wet natuurbescherming en de beleidsregels zoek jij een oplossing om plannen en projecten door te laten gaan. Ook kan je strategisch advies geven om economische ontwikkeling mogelijk te maken en de Natura 2000-doelen te halen. Je onderscheid je door je ecologische en juridische kennis, maar vooral door klantgerichtheid en een integrale visie op de stikstofproblematiek.

Wij zoeken

  • Je een ecologische opleiding op HBO of WO niveau.
  • Je hebt goede kennis van de Wet natuurbescherming en bent op de hoogte van de actuele jurisprudentie en beleidsregels over stikstofdepositie;
  • Je hebt kennis van het rekeninstrument AERIUS, vergunningverlening en ruimtelijke procedures. De berekeningen kan je aan een collega overlaten, maar je weet wel welke inputgegevens nodig zijn en hoe je resultaten van de AERIUS berekening interpreteert.
  • Je hebt ervaring met het schrijven van voortoetsen en passende beoordelingen van de effecten van stikstofdepositie op Natura 2000.
  • Je bent integer, klant-, kwaliteit, samenwerking- en doelgericht;
  • Je kan je bevindingen goed rapporteren en uitleggen aan klanten;
  • Een sterk organisatorisch vermogen, ervaring met acquisitie en publiciteitsacties strekt tot aanbeveling.

Geïnteresseerd?

Dan ontvangen wij graag je sollicitatie via de button op deze pagina. Neem voor inhoudelijke vragen over deze functie contact op met Maarten Mouissie, teammanager ecologie, email; maarten.mouissie@sweco.nl, telefoon +31 6 22 46 98 94. Voor Informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Mark Wybenga, Recruitment Manager, telefoon +31 6 13 30 94 56